Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AChwała bohaterom!

| Autor: Sylwia Grochal, zdjęcia: ppłk Zbigniew Pustułka, mjr Paweł Wójcik, Kamila Wronka, Sylwia Grochal,

W dniu 20.05.2016 r. w podkrakowskich Racławicach odbyło się spotkanie z Kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari z terenu województwa małopolskiego. Spotkania te organizowane są corocznie od 2003 r. i mają na celu uhonorowanie bohaterów walki o wolność i niepodległość Polski.

IMG2519
 

Organizatorami uroczystości byli Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna oraz wójt gminy Racławice Adam Samborski.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Racławicach, którą koncelebrował Proboszcz parafii Ks. Krzysztof Gałecki. Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się pod pomnik Bartosza Głowackiego. Dowódca uroczystości kpt. Marcin Pęcak złożył Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie - płk Januszowi Kurzynie meldunek o gotowości do uroczystości. Kompanię honorową wystawiła – 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Bytomia nastąpiły przemówienia, które wygłosili kolejno: wójt gminy Racławice Adam Samborski oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowegow Krakowie płk Janusz Kurzyna.

Płk Janusz Kurzyna, nawiązując do Orderu Wojennego Virtuti Militari powiedział: ”To między innymi Wy czcigodni kawalerowie na polach bitew drugiej wojny światowej, nie szczędząc ofiary krwi walczyliście o wolność i suwerenność naszego kraju. Za to wszystko odnosimy się do Was z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Jesteśmy dumni, że nasz kraj ma takich bohaterów.”

Podczas ceremonii okolicznościowymi grawertonami uhonorowano przybyłych Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari:

- płk Jerzego PERTKIEWICZA,

- mjr Mieczysława WOJTASIKA,

- kpt. Józefa BRZÓZKĘ,

- por. Kazimierza DRYJĘ.

 

Uroczystość byłą również okazją do wręczenia innych odznaczeń:

Prezes Stowarzyszenia Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej nadałKs. Proboszczowi Krzysztofowi Gałeckiemu, Proboszczowi Parafii pw. Św Apostołów Piotra i Pawła w Racławicach - Krzyż Republiki Pińczowskiej.

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari nadał płk Januszowi Kurzynie - Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, natomiast Wójtowi Gminy Racławice p. Adamowi Samborskiemu nadany został - Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Dla uczczenia Zlotu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego z klas o profilu mundurowym, przedstawiciele organizacji proobronnych oraz żołnierze kompanii NSR przy WSzW w Krakowie, zmagali się w zawodach użyteczno – bojowych.

Celem zawodów oprócz uhonorowania Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari było porównanie poziomu wyszkolenia oraz posiadanych umiejętności sportowo – obronnych.

W zawodach uczestniczyły 6 osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne, organizacje proobronne oraz 1 Kompanię NSR z wykazu dodatkowego do etatu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

W ramach zawodów przeprowadzono: bieg terenowy, test wiedzy historycznej, rzut granatem ćwiczebnym do celu, udzielanie pomocy medycznej rannemu, posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przeciwchemicznej oraz strzelanie z karabinka pneumatycznego w postawie stojąc.

I miejsce w kategorii klas mundurowych zajęła reprezentacja Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, natomiast w kategorii organizacji proobronnych zwyciężyła drużyna reprezentująca 1 kompanie NSR z WSzW w Krakowie.

Wszystkim drużynom uczestniczącym w tych zmaganiach wręczono pamiątkowe puchary. Nagrody wręczyli Szef WSzW w Krakowie – płk Janusz Kurzyna oraz Małopolski Kurator Oświaty – p. Barbara Nowak. Dodatkowo pucharem Prezesa Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, uhonorowano klasę o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, która drużynowo osiągnęła najwyższy wynik w konkurencji strzelanie z karabinka pneumatycznego. Puchar wręczyli Prezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie – płk rez. Marek Stasiak oraz płk Wiesław Budny przedstawiciel Dyrektora Biura ds. Proobronnych. Dla najlepszej organizacji proobronnej w tej konkurencji, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz, puchar ufundował Komendant 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, płk Eugeniusz Orzechowski.

Następnie odczytano Apel Pamięci, żołnierze z kompanii honorowej oddali salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.

W trakcie uroczystości przedstawiciele WSzW w Krakowie prowadzili akcję promującą służbę wojskową, a w szczególności możliwości i procedury ubiegania się o przyjęcie do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej. Tuż obok żołnierze 6 batalionu logistycznego 6BPD z Krakowa prezentowali wyposażenie żołnierza wojsk desantowo – szturmowych, w tym broń, spadochrony desantowe oraz warunki i możliwości służby ratowników medycznych.