Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AForum tematyczne w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO

| Autor: Anna Borysewicz

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej spotkali się z przedstawicielami krajów NATO i międzynarodowych organizacji podczas corocznego forum tematycznego szczebla Taktycznego Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD).

2
 

Forum (Annual Tactical Lessons Learned Forum – ATLL) odbyło się w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO w dniach 9 – 13 maja br. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat najlepszych praktyk związanych z operacjami wojskowymi dotyczącymi zatrzymywania, osadzania oraz postępowania z zatrzymanymi (Best Practices in Detention Opereations).

Brali również udział w prelekcjach oraz wypracowywali w grupach rozwiązania i propozycje, które zostaną przedstawione na najbliższym NATO-wskim panelu dyskusyjnym Policji Wojskowych.

– Tegoroczne forum to przede wszystkim praca grupy wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie zagadnień dotyczących zatrzymań. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń oraz ich wiedzy będziemy mogli w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie potencjału Policji Wojskowych NATO oraz ich możliwości adaptacyjnych do nieustannie zmieniających się warunków i wyzwań dotyczących obronności i bezpieczeństwa – skomentował płk Grzegorz Wasielewski, dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO.

Wśród zaproszonych ekspertów byli m.in. przedstawiciele Czerwonego Krzyża, amerykańskiego pełnomocnika dowódcy ds. Policji Wojskowych USA (Office of the Provost Marshal General, the Detainee Operations Division Chief) oraz starszy doradca prawny z Kwatery Głównej NATO.

Żandarmerię Wojskową reprezentowali żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Polscy żandarmi czynnie uczestniczyli w dyskusjach i pracach w grupach, gdzie wypracowywane były propozycje i rozwiązania dotyczące m.in. masowego poddawania się żołnierzy, różnic w traktowaniu zatrzymanych osób i więźniów wojennych, kryzysu migracyjnego oraz wymagań Konwencji Genewskiej.

Forum dobiegło końca, jednakże jego uczestnicy nadal będą mogli dzielić się  spostrzeżeniami i wymieniać doświadczenia. Dzięki portalowi SWD Policji Wojskowych (MP LL Portal: http://www.llportal.mpcoe.org) wszyscy stali się częścią internetowej społeczności. Portal ten jest w szerokim zakresie wykorzystywany przez policjantów wojskowych NATO i państw partnerskich.

Raport z forum zostanie przedstawiony na najbliższym panelu dyskusyjnym Policji Wojskowych NATO (MP Panel).