Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZajęcia dobowe w 1 das

| Autor: kpt. Paweł Lewandowski

W dniach 17-18 maja pododdziały 1 dywizjonu artylerii samobieżnej 5pa, realizowały dobowe zajęcia ze Strzelania i Kierowania Ogniem oraz zajęcia taktyczno – logistyczne.

fa3
 

Baterie ogniowe w ramach Treningów Kierowania Ogniem doskonaliły procedury w zakresie przygotowania i prowadzenia wsparcia ogniowego pododdziałów ogólnowojskowych. W czasie zajęć realizowano zagadnienia związane z rozpoznaniem i przygotowaniem rejonu stanowisk ogniowych. Następnie wykonywano zadania ogniowe w warunkach dziennych, ograniczonej widoczności oraz w czasie oddziaływania broni chemicznej.

Oprócz ogniowców szkolili się także żołnierze kompanii logistycznej, którzy przygotowywali się do zbliżających się zawodów użyteczno – bojowych plutonów logistycznych. Zajęcia zakończyły przedsięwzięcia związane z tematyką SERE dotyczące bytowania i przetrwania w warunkach terenu lesistego.