Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A3. spotkanie Komitetu Sterującego NATO SP COE

| Autor: płk Marek Brylonek

11-12 maja w Vicenzie odbyło się 3. spotkanie Komitetu Sterującego Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO (NATO SP COE – NATO Stability Policing Centre of Excellence).

WP20160511135124Pro
 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośmiu państw członkowskich – państwa ramowego Włoch oraz państw sponsorujących: Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii i Turcji. Posiedzeniu przewodniczył płk Gerardo Contristano ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Włoskiej. Z ramienia Żandarmerii Wojskowej w spotkaniu uczestniczył płk Marek Brylonek, który w komitecie sprawuje rolę przedstawiciela narodowego. Ponadto w charakterze obserwatorów obecni byli delegaci ministerstw obrony Grecji, Niemiec, Portugalii i Węgier.

Dyrektor NATO SP COE płk Andrea Paris zapoznał przedstawicieli z informacjami na temat aktualnego statusu Centrum. Od stycznia 2016 roku NATO SP COE rozpoczęło funkcjonowanie w pełnym wymiarze, oferując państwom członkowskim i partnerskim kursy z zakresu działań stabilizacyjnych policji. Również od stycznia w strukturze Centrum na stanowisku szefa Wydziału Kształcenia i Szkolenia obowiązki realizuje przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej ppłk Artur Rochnowski.

Równolegle ze spotkaniem Komitetu Sterującego, w dniach 9-13 maja 2016 roku, odbywał się pierwszy w historii kurs w NATO SP COE przeznaczony dla oficerów starszych, w którym nie zabrakło przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

W dalszej części posiedzenia przedstawiony został plan strategiczny Centrum na lata 2016 –2018 oraz procedowano zmiany w niektórych dokumentach wykonawczych normujących funkcjonowanie Centrum.

Do priorytetów NATO SP COE w 2016 roku należy przygotowanie do certyfikacji kursów Quality Assurance przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji ACT oraz potencjalne przyjęcie nowych państw sponsorujących.

Komitet Sterujący jest organem decyzyjnym Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO w zakresie planowania, prowadzenia i rozliczania działalności Centrum. Jego główną rolą jest wypracowywanie wytycznych i określanie celów i kierunków działalności, nadzór nad ich realizacją, zatwierdzanie dokumentów wykonawczych oraz weryfikacja osiąganych efektów, w tym zapewnienie nadzoru nad działalnością finansową.