Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUzgadnianie projektów statutów stowarzyszeń

| Autor: A.Rek/DKS

Zgodnie z art. 45 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, są obowiązane do uzgodnienia projektu statutu z Ministrem Obrony Narodowej.

W przypadku stowarzyszenia, które nie dopełniło powyższego obowiązku, do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia, jako organu nadzorczego, kierowany jest wniosek o podjęcie czynności nadzorczych i wyrejestrowanie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jako organizacji działającej niezgodnie z prawem.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 161.

Pobierz

USTAWA prawo o stowarzyszeniach.pdf (76,96 KB)