Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APorozumienia o współpracy

| Autor: A.Rek/DKS

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi umożliwiła zawieranie z Ministrem Obrony Narodowej i każdą jednostką wojskową porozumień o współpracy potwierdzających wolę rozwijania stałej współpracy. Porozumienia określają szczegółowo warunki współdziałania i wzajemne zobowiązania, a także angażują partnerów społecznych do wykonania konkretnych zadań z zakresu obronności, przy wsparciu resortu obrony narodowej.

Sposób i tryb zawierania porozumień o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej określa Procedura rozpatrzenia wniosku o zawarcie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej (do pobrania poniżej).

Wniosek o zawarcie porozumienia o współpracy składa się do dowódcy jednostki wojskowej, z którą partner społeczny chce współpracować.

Partner społeczny, który zawarł porozumienie o współpracy z dowódcą jednostki wojskowej lub z Ministrem Obrony Narodowej, obowiązany jest, do 31 marca każdego roku, składać informację o realizacji zapisów porozumienia w roku poprzednim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 840 208.

Pobierz

procedura zawierania porozumien o wspolpracy z MON.doc (62 KB)
Projekt porozumienia wzor 2015.docx (27,95 KB)
sprawozdanie z realizacji porozumienia formularz.doc (53,5 KB)
wniosek o zawarcie porozumienia 2015.doc (63 KB)