Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APlany współpracy

| Autor: A.Rek/DKS

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi umożliwiła merytoryczne i logistyczne wspieranie przedsięwzięć partnerów społecznych przez jednostki wojskowe. Wsparcie to obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co zapewnia harmonijne wykonywanie zadań służbowych w jednostkach wojskowych, a podstawą do jej udzielenia jest Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Partnerzy społeczni zgłaszają planowane przez siebie przedsięwzięcia i potrzeby z tym związane do planów współpracy jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy.

Zatwierdzone plany współpracy jednostek wojskowych zamieszczane są na ich stronach internetowych, np.:

http://dgrsz.mon.gov.pl/wspolpraca/plany-wspolpracy-z-partnerami-spolecznymi/plan-wspopracy-w-2015-r-1025498/

http://do.wp.mil.pl/info/do-pobrania/

http://zw.wp.mil.pl/pl/271.html

http://dgw.wp.mil.pl/pl/43.html

Udzielenie pomocy nieujętej w planie współpracy może być zrealizowane na wniosek partnera społecznego, wyłącznie po uzyskaniu zgody odpowiednio Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 840 208.

Pobierz

Wzor wniosku do planu wspolpracy 2015.doc (48,5 KB)