Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ADecyzja Nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.

| Autor:

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi jest podstawowym dokumentem regulującym wzajemną pozafinansową współpracę Sił Zbrojnych RP z partnerami społecznymi.

Dokument ten powstał, aby określić ogólne cele i zasady współdziałania, warunki i procedury zawierania porozumień o współpracy oraz wspierania logistycznego i merytorycznego przedsięwzięć partnerów społecznych. Umożliwił dowódcom jednostek wojskowych aktywne działanie na rzecz partnerów społecznych, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu przedsięwzięć, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczną i organizacyjną, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego, lokali na zebrania zarządów stowarzyszeń i fundacji.

Ponadto, decyzja nr 187/MON sprzyja budowaniu więzi jednostek wojskowych ze środowiskiem lokalnym, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej.
 

Pobierz

Decyzja 187MON.pdf (93,97 KB)
Decyzja 9 skrocony program.pdf (301,54 KB)
Minimum programowe.pdf (475,52 KB)
Decyzja 10 minimum programowe.pdf (374,29 KB)
Skrocony program szkolenia podstawowego.pdf (1,37 MB)