Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AInformacja o szkoleniu instruktorsko-metodycznym dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, rozszerzających przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa 11 – 15 kwietnia 2016 r., Zegrze

| Autor:

W dniach 11 – 15 kwietnia br., w Zegrzu, odbyło się pilotażowe szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych rozszerzających przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Departament Komunikacji Społecznej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, przy współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zegrzu.

IMG0550
 

Szkolenie miało na celu m.in.: ujednolicić proces szkolenia młodzieży klas mundurowych w oparciu o zajęcia programowe na podstawie „Minimum Programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”, podnieść poziom wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów zawartych w Minimum Programowym, przygotować nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą klas mundurowych.

Zajęcia odbywały się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, a prowadzone były przez metodyków i instruktorów wojskowych. Na szkolenie składały się trzy bloki: teoretyczny, praktyczny i edukacji historycznej. W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy zostali zapoznani m.in. z ww.  Minimum Programowym, zasadami odbywania czynnej służby wojskowej, przepisami ubiorczymi dotyczącymi klas mundurowych, systemem działalności szkoleniowo-metodycznej w SZRP, wnioskami z dotychczasowej współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami prowadzącymi tzw. klasy mundurowe oraz zasadami prowadzenia zajęć z przedmiotów: szkolenie prawne, kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa. Blok zajęć praktycznych obejmował szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno-saperskie, metodyka nauczania regulaminów SZRP (musztra) i wychowanie fizyczne. Część zajęć miała także charakter pokazowy – uczestnicy mogli przyglądać się, jak w praktyce odbywa się szkolenie kandydatów na żołnierzy.

Ponadto, w ramach edukacji historycznej, zaprezentowano uczestnikom Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Katyńskie, a także występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Klubie CSŁiI, prezentujący pieśni patriotyczne i wojskowe.

W szkoleniu wzięło udział 50 nauczycieli z całej Polski, prowadzących zajęcia z młodzieżą w tzw. klasach wojskowych. Zdecydowana większość z nich nie miała żadnego doświadczenia wojskowego, a szkolenie w Zegrzu było ich pierwszym spotkaniem z wojskiem.

 

http://wceo.com.pl/index.php/filmy2/1159-szkolenie-instruktorsko-metodyczne-dla-nauczycieli-przedmiotu-edukacja-dla-bezpieczenstwa

Pobierz

formularz zgloszeniowy.doc (35,5 KB)
wykaz szkol ktorych przedstawiciele zakalifikowali sie do szkolenia 1 .pdf (145,14 KB)