Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A6. Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” Wrocław 2015

| Autor: Aleksandra Rek

6 października 2015 r. w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu rozpoczęło się VI Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” Wrocław 2015. Pan płk Jerzy Gutowski, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej, otworzył Forum, przywitał gości, przedstawił program i wstępnie zaprezentował zakres działania DKS na rzecz działalności szkół.

Następnie głos zabrał pan prof. dr hab. Bogusław Pacek, szeroko omawiając możliwości działania szkół z klasami mundurowymi na rzecz obronności państwa. Zaprezentował Federację Organizacji Proobronnych, entuzjastycznie zachęcając przedstawicieli szkół do wstępowania do niej. Przypomniał także słowa wiceprezesa Rady Ministrów Tomasza Siemoniaka, podkreślające, że im więcej klas mundurowych, tym lepiej. Podkreślił również znaczącą rolę resortu obrony narodowej w edukacji obronnej młodzieży oraz skupił się na koncepcji wpisania klas mundurowych w system bezpieczeństwa państwa. Przedstawił możliwości i plany z tym związane, w ramach Federacji Organizacji Proobronnych, tzn. możliwości wspólnego działania wychowawczo-patriotycznego młodzieży, szkolenia lokalnie uczniów w celu wyćwiczenia ich zdolności obronnych w miejscu zamieszkania, a co za tym idzie, włączenia w system zarządzania kryzysowego, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym tematem wypowiedzi prof. Packa było również przygotowanie obronne młodzieży na czas pokoju i czas wojny oraz wykorzystanie ich potencjału osobowego i nabytych umiejętności w systemie obronnym państwa. Poruszył także kwestie praktycznych korzyści ukończenia przez ucznia klasy mundurowej i jego dalszych możliwości kształcenia i pracy lub służby wojskowej.   

Po wystąpieniu prof. Packa nastąpił blok szkoleniowy dotyczący zasad współpracy resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. Kolejno występowali przedstawiciele Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Komunikacji Społecznej. Pan płk Tomasz Szewczyk, pełniący obowiązki szefa oddziału, zaprezentował wnioski i doświadczenia resortu obrony narodowej ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami prowadzącymi klasy mundurowe. Pani Agnieszka Orzechowska, starszy specjalista oddziału, przedstawiła nowe uwarunkowania prawne dotyczące nieodpłatnego przekazywania szkołom mienia Skarbu Państwa, niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych, wynikające ze zmian w Ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Pani Aleksandra Rek, specjalista oddziału, przypomniała zasady planowania współpracy ze szkołami, podpisywania porozumień o współpracy, użyczania pojazdów wojskowych i pomieszczeń na cele wspierania edukacji obronnej młodzieży szkolnej. Pani Dorota Szwejser, główny specjalista oddziału, poruszyła kwestie zlecania przez Ministra Obrony Narodowej zadań publicznych organizacjom pozarządowym działającym na rzecz obronności państwa, w tym edukacji obronnej młodzieży.

Kolejny tematem Forum były regulacje prawne dotyczące zakazu używania munduru wojskowego oraz wyłączeń od tego zakazu, dotyczących klas mundurowych. Zagadnienie to przedstawił por. Tomasz Nowak z Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu.

Następnie wystąpiła pani prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz, dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, przedstawiając szeroką ofertę centrum, skierowaną do szkół prowadzących tzw. klasy mundurowe.

Na koniec pierwszego dnia Forum pan płk Dariusz Kacperczyk zaprezentował obszar działania Wojskowego Instytutu Wydawniczego i przedstawił możliwości nawiązania współpracy, jak również ofertę wydawniczą Instytutu.

Spotkanie zakończył pan płk Jerzy Gutowski, dziękując uczestnikom i osobom, które zabrały głos za udział w pierwszym dniu Forum.


Pobierz

Program VI Ogolnopolskiego Forum Szkol.pdf (221,78 KB)
Zadania publiczne.pdf (141,42 KB)
Zasady wspierania partnerow spolecznych.pdf (354,77 KB)
07.10.2015 kpt. Ireneusz Wilinski nabor do zawodowej sluzby i sluzby kandydackiej.pdf (2,47 MB)
Forum klas mundurowych.pdf (2,68 MB)
Mazowsze - klasy mundurowe.pdf (4,03 MB)
Mundur - klasy wojskowe 2015.pdf (1,51 MB)
Prezentacja na 7.10.2015r - Zasady wspolpracy plk Wlodarczyk.pdf (1,07 MB)
Muzeum Katynskie - prezentacja.pdf (2,5 MB)
Muzeum Wojska Polskiego oferta edukacyjna.pdf (1,65 MB)
Prezentacja WIW 2015 Forum Wroclaw.pdf (3,1 MB)
Prezentacja PF II .pdf (5,9 MB)
sluzba przygotowawcza - nowy rodzaj sluzby 2015 bsn.pdf (1,81 MB)
prezentacja wroclaw 2015.pdf (3,45 MB)
Wroclaw 2015 r. neiodplatne przekazywanie mienia.pdf (225,24 KB)
Wplyw ustawy z dnia.pdf (1,27 MB)
Wspolpraca WSOWL ze szkolami klasy wojskowe 2015.pdf (1,96 MB)
Wojkoznawstwo.pdf (3,48 MB)
WSzW we Wroclawiu Zasady rekrutacji do sluzby przygotowawczej.pdf (1,08 MB)
Wroclaw VI Forum Klas Mundurowych 2015 oferta edukacyjna.pdf (9,25 MB)