Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANieodpłatne przekazywanie partnerom społecznym mienia ruchomego Skarbu Państwa niewykorzystywanego przez jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane

| Autor:

Jedną z form udzielania wsparcia partnerom społecznym przez Ministra Obrony Narodowej jest możliwość nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Skarbu Państwa, niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych.

Z dniem 1 października weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U., poz. 1322), która zastąpiła ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 712).

Nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa, uprawnionym ustawą podmiotom, odbywać się będzie bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego na podstawie art. 91 nowej regulacji prawnej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 128 i 261 840 182.

Pobierz

Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego.pdf (318,71 KB)