Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AInformacje ogólne

| Autor:

Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych RP. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca osoby, organizacje i instytucje do występowania o wyróżnienia takie jak patronat honorowy szefa resortu obrony narodowej lub jego udział w komitecie honorowym dla przedsięwzięć, które przyczyniają się do popularyzowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Minister Obrony Narodowej może powierzyć sprawowanie funkcji patrona honorowego innym osobom z kierownictwa resortu obrony narodowej w zależności od merytorycznego zakresu, rangi lub zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia. Minister Obrony Narodowej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny (w komitetach honorowym pełni funkcję Przewodniczącego). Wszelkie informacje na temat wyróżnień można uzyskać pod adresem patronaty@mon.gov.pl. Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej. Wybrane materiały (informacja prasowa, zdjęcia, link) z przebiegu przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Pobierz

Decyzja Nr 415 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.pdf (401,1 KB)