Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOtwarty Konkurs Ofert nr ew. 4/2016/OWzS - Wyciąg z Protokołu z Posiedzenia Komisji ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności

| Autor:

Wyciąg z Protokołu z Posiedzenia Komisji ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności


w dniach 31 marca, 1 oraz 4 kwietnia 2016 r.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 4/2016/OWzS na realizację zadań w formie powierzenia

 


RODZAJ:

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nr ewidencyjny

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Liga Obrony Kraju

22010

Organizacja i przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego
dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych

0,00 zł

2.

Liga Obrony Kraju

22011

Zawody Sportowo-Obronne pn. „PROOBRONNI - 16”

0,00 zł

3.

Liga Obrony Kraju

22012

Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych

0,00 zł

4.

Stowarzyszenie
Fideles et Instructi Armis
- Wierni w gotowości pod bronią

710011

Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji  proobronnych

0,00 zł

5.

Stowarzyszenie
 Fideles et Instructi Armis
- Wierni w gotowości pod bronią

710012

Ogólnopolski Konkurs „Proobronni -16”

0,00 zł

6.

Fundacja Byłych Żołnierzy
i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”

922012

Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych

91 413,00 zł

7.

Fundacja Byłych Żołnierzy
i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”

922013

Zawody Sportowo-Obronne  „PROOBRONNI -16”

182 520,00 zł

9.

Fundacja Byłych Żołnierzy
i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”

922014

Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu szkolenia bojowego
dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych

39 966,00 zł

10.

Związek Polskich Spadochroniarzy, Oddział II Kraków

959001

Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania
na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych

0,00 zł

 

UWAGA:

W celu zawarcia stosownej umowy należy skontaktować się z Oddziałem Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Komunikacji Społecznej, tel.: 261 840 142, 261 840 175 oraz e-mail wDKS@mon.gov.pl