Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOtwarty Konkurs Ofert nr ew. 2/2016/OWzS - Wyciąg z Protokołu z Posiedzenia Komisji ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności

| Autor:

Wyciąg z Protokołu z Posiedzenia Komisji ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności

w dniach 31 marca, 1 oraz 4 kwietnia 2016 r.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 2/2016/OWzS na realizację zadań w formie powierzenia

 

RODZAJ:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nr ewidencyjny

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM”

330005

 

Organizacja i przeprowadzenie XI Jubileuszowej Gali Finałowej Konkursu
„Lex et Patria”

23 795,00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”

529001

 

XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

116 000,00 zł

3.

Związek Stowarzyszeń
„Federacja Kawalerii Ochotniczej”

720001

Przeprowadzenie Święta Kawalerii Polskiej

90 000,00 zł

4.

Związek Stowarzyszeń
„Federacja Kawalerii Ochotniczej”

720002

Zawody Kawaleryjskie poprzedzające Święto Kawalerii Polskiej
pn. „Zawody Militarii”

30 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne „VIATOR”

783001

Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę niepodległości  pn. „Drogi do Niepodległości”

0,00 zł

         

 

UWAGA:

 

W celu zawarcia stosownej umowy należy skontaktować się z Oddziałem Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Komunikacji Społecznej, tel.: 261 840 142, 261 840 175 oraz e-mail wDKS@mon.gov.pl

 

Pobierz

Wyciag z protokolu Otwarty Konkurs Ofert nr 2.docx (19,04 KB)