Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUroczystości religijno-patriotyczne w Wilkowie nad Wisłą koło Kazimierza Dolnego

| Autor: Władysław Mądzik-Poniatowa

15 września 2013 r. w Wilkowie n/Wisłą koło Kazimierza Dolnego odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy tragicznej śmierci kapitana Mikołaja Komarewicza połączone z 74. rocznicą niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę.

MIKOŁAJ KOMAREWICZ - kapitan WP i AK, urodził się w 1897 r. w Łutówce na Wołyniu. W 1919 r. wstąpił do  5 pułku strzelców polskich armii gen. Hallera  w Stacji Zbornej Oficerów w Lublinie.

W wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. jako dowódca 7 kompanii walczył w 47 Pułku Strzelców Kresowych. Za męstwo m.in. w walkach w obronie Warszawy w rejonie Radzymina odznaczony został 3-krotnie Krzyżem Walecznych.

W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. z 83 Pułkiem Piechoty walczył w rejonie Wielunia, Parzymiech, Jeżowa, Żyrardowa, Warszawy i Modlina. Ostatnią walkę stoczył na Lubelszczyźnie 28 września jako dowódca improwizowanego batalionu złożonego z resztek rozbitych pułków po upadku twierdzy Modlin i innych jednostek rozproszonych po walkach pod Iłżą. Na Powiślu Lubelskim znalazł się w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej i został współzałożycielem podziemnych struktur patriotycznych na terenie obecnego powiatu opolskiego. Był pierwszym Komendantem Podobwodu „C” AK Obwodu Puławy - używał  ps. „Róg”, „Ogniwo”.

Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Kolonii Szczekarków jesienią 1943 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wilkowie. Grobu kapitana nie udało się odnaleźć. Był zwykły, ziemny i w miejscu pochówku znajdują się  obecnie nowsze groby murowane innych zmarłych.

Działające od 1996 r. Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie nad Wisłą postanowiło upamiętnić postać kapitana Mikołaja Komarewicza poprzez wykonanie symbolicznego grobu wraz z tablicą pamiątkową. Dzięki ofiarności darczyńców oraz dobrodziejów wspomagających to patriotyczne przedsięwzięcie, Towarzystwu udało się osiągnąć zamierzony cel.

Na uroczystości przybyło wielu gości, w tym przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej ppłk Wojciech Łęcki  z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, senator PiS Stanisław Gogacz z Lublina, Komendant Powiatowy Policji  w Opolu Lubelskim insp. Ryszard Szklarz oraz przedstawiciele władz samorządowych starostwa i gmin z powiatu opolskiego. Przybyli także sędziwi kombatanci: „zaporczyk” Zbigniew Matysiak „Kowboj” z Lublina, ułan Antoni Matuszewski z Wąwolnicy, 96-letni Władysław Rokicki „Zbyszek” z Lublina oraz Adam Broński z Lublina, syn słynnego „Uskoka” Zdzisława Brońskiego  i Stanisław Łukasik z Bełżyc, syn zaporczyka „Rysia”, Stanisława Łukasika. Stawili się  licznie członkowie stowarzyszeń kombatanckich z Lublina, Puław, Bełżyc, Kazimierza Dolnego i Poniatowej.

Obecna była także młodzież z okolicznych szkół i strażacy z OSP wraz pocztami sztandarowymi. Uroczystości religijno-patriotyczne uświetniła wojskowa asysta honorowa oraz orkiestra z Brygady Wielonarodowej z Lublina.

Dla społeczności lokalnej to wyjątkowe i podniosłe wydarzenie. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w wyremontowanym po dwukrotnej powodzi w 2010 r.kościele wilkowskim pw. św. Floriana i św. Urszuli, którą koncelebrowali ks. Tomasz Lewniewski - proboszcz z Kazimierza Dolnego, ks. Zbigniew Szumiło - miejscowy proboszcz i ks. kanonik Jan Mazur - rezydent wilkowski. Homilię zawierającą także wątki historyczno-patriotyczne wygłosił ks. Tomasz Lewniewski.

Po zakończeniu części religijnej i odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę", nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na cmentarz parafialny, gdzie odbywała się dalsza część obchodów.                             

Przy symbolicznym grobie kapitana Komarewicza zawisła biało-czerwona flaga narodowa, a wartę honorową wystawili żołnierze z Brygady Wielonarodowej z Lublina oraz przedstawiciele grupy rekonstrukcji historycznej 15 PP „Wilków” z Puław.

W imieniu Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie prezes prof. Wojciech Włodarczyk przywitał wszystkich przybyłych na uroczystości, a zwłaszcza gości honorowych: pana Tadeusza Stankiewicza z Limanówka - syna Stanisława Stankiewicza "Sośniaka", kwatermistrza podobwodu „C” (zamordowanego w 1947 r. w czasie śledztwa w siedzibie WUBP na warszawskiej Pradze i skrycie pochowanego w kwaterze na Powązkowskiej „Łączce”, pośmiertnie odznaczonego wraz z całą rodziną Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, pana Tomasza Walusińskiego z Warszawy - syna Agenora Walusińskiego, „Kieła”, następcy kapitana Komarewicza i panią Małgorzatę Gierczak-Zdunek z Lublina - córkę Tadeusza Gierczaka „Szaraka”, współtwórcy podziemnych struktur patriotycznych na Lubelskim Powiślu, autora  wspomnień „W podobwodzie C Armii Krajowej”. Po jego wystąpieniu okolicznościowy list od wiceministra obrony narodowej pana Czesława Mroczka odczytał  ppłk Wojciech Łęcki. Następnie krótki życiorys kapitana Mikołaja Komarewicza przedstawił Władysław Mądzik, główny inicjator przedsięwzięcia i autor okolicznościowego artykułu wydrukowanego w numerze specjalnym kwartalnika „Powiśle Lubelskie”, wydawanego od 2003 r.  i rozpowszechnianego bezpłatnie przez Regionalne Towarzystwo Powiślan.

Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste odsłonięcie grobu symbolicznego kapitana Komarewicza wraz z tablicą pamiątkową. Dokonali tego przedstawiciel RTP Władysław Mądzik i w zastępstwie rodziny kapitana Komarewicza, gość honorowy Tadeusz Stankiewicz, który jako kilkunastoletni chłopiec znał osobiście kapitana Komarewicza i jego rodzinę.

Odsłonięty grób symboliczny poświęcił  proboszcz wilkowskiej parafii ks. Zbigniew Szumiło. Następnie kapitan Dariusz Miller z Wielonarodowej Brygady w Lublinie odczytał Apel Pamięci, a kompania honorowa pod dowództwem kapitana Rafała Budzyńskiego  oddała salwę honorową.

Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej ppłk Wojciech Łęcki w asyście żołnierzy złożył wieniec od Ministra Obrony Narodowej, po czym pozostali uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty na grobie symbolicznym kapitana Mikołaja Komarewicza.

W krótkiej części artystycznej uroczystość uświetnił znany aktor warszawski, pan Maciej Rayzacher, deklamując wiersze o tematyce patriotycznej.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście wraz z żołnierzami i pocztami sztandarowymi udali się do budynku wilkowskiego gimnazjum na gorący poczęstunek. Serdeczna atmosfera sprzyjała towarzyskim rozmowom i wspomnieniom.