Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUmundurowanie

| Autor: DKS MON

Ubiory wieczorowe

wieczorowe1

 

Mundury galowe

Wojsk Lądowych                Sił Powietrznych           Marynarki Wojennej

wl1sp1mw1


Mundury wyjściowe

Wojsk Lądowych          Sił Powietrznych             Marynarki Wojennej

wlspmw

 

Ubiory służbowe

sluzbowe

 

Orły i oznaki stopni

orly i stopnie

 

Wzory oznak korpusów osobowych / grup osobowych specjalności

korpus


Oznaki specjalistów wojskowych
specjalnosci

 

Oznaki szkolne
oznaki-szkolne1
 

Ubiory polowe
polowe

 

Ubiory specjalne
specjalne

 

Ubiory ćwiczebne

cwiczebne

 


 

Wybrane akty prawne:

► Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

► Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 

► Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.07.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

Zmiana:

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

► Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Zmiana:

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

► Decyzja Nr 22 MON z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług

→ Zalacznik do Decyzji Nr 22 MON z dnia 21 stycznia 2015 r.