Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AIV zmiana NSE gotowa do wylotu

| Autor: por. Piotr Płuciennik

03.03.2016 r. Opole. Komisja specjalistów z Inspektoratu Wparcia Sił Zbrojnych zweryfikowała przygotowanie kolejnej IV zmiany żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia do udziału w misji Resolute Support w Afganistanie.

tn1
 

Ćwiczenie zrealizowano w oparciu o obiekty Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego w koszarach 10 Brygady Logistycznej. Na potrzeby certyfikacji żołnierze przygotowali instalację imitującą obiekty na terenie bazy Bagram. W odpowiednio ustawionych kontenerach mieściły się stanowiska pracy żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia (NSE – National Support Element), magazyny i ambulatorium.


Żołnierze oceniani byli przez zespół kontrolny składający się z oficerów - specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zespół, pod przewodnictwem podpułkownika Waldemara Czaplickiego, przeprowadził szereg drobiazgowych kontroli zarówno dokumentacji, jak i aktualnego poziomu wyszkolenia żołnierzy. Szczególnie duży nacisk położono na sprawdzenie umiejętności praktycznych. W scenariuszu ćwiczenia zawarto zadania logistyczne oraz sytuacje, z którymi mogą spotkać się żołnierze w bazie wojskowej. Ponieważ podczas misji zagranicznej najważniejsze jest bezpieczeństwo żołnierzy, szczególną uwagę zwracano na prawidłowe zachowanie się ćwiczących po wprowadzaniu sygnałów alarmowych podczas ostrzału bazy, czy też użycia broni chemicznej. Duże znaczenie dla zdrowia i życia misjonarzy ma sprawność działania i umiejętności zespołu medycznego. Dlatego podczas certyfikacji obsada ambulatorium musiała udowodnić swoją gotowość do udzielania zarówno pierwszej pomocy, stabilizacji poważnie rannych, przygotowania ich do transportu, a także wezwania zespołu MEDEVAC. Komisja uważnie przyglądała się również żołnierzom pełniącym służbę na punkcie kontrolnym, gdzie musieli oni prawidłowo zareagować na próbę wtargnięcia nieuprawnionej osoby na teren bazy.

***


10 Opolska Brygada Logistyczna w ramach misji Resolute Support wystawia NSE (National Support Element), czyli Narodowy Element Wsparcia. To komórka kontyngentu wojskowego, która odpowiada za całość przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem logistycznym Polskiego Kontyngentu Wojskowego. IV zmiana misji RSM wyruszy do Afganistanu na przełomie maja-czerwca 2016 roku. Dowódcą IV zmiany NSE będzie major Przemysław Ruman.


Misja Resolute Support ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.