Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AInformacje ogólne

| Autor: opracował: Andrzej Szymański
 • W marcu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym  336 porad indywidualnych oraz 615 telefonicznych i internetowych;
 • Z pomocy rekonwersyjnej w postaci przekwalifikowania zawodowego w marcu 2016 roku skorzystało 315 osób (tyle pozytywnie rozpatrzono wniosków - w tym 88 dotyczyło żołnierzy będących w służbie). W sumie na tę formę pomocy rekonwersyjnej wydano 808 020 zł;

marzec20161
Źródło: dane statystyczne COAZ

 

 • Żołnierze odchodzący z wojska coraz częściej korzystają z możliwości  poznania swoich predyspozycji zawodowych. Stosowany w rekonwersji   Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych uwzględnia aż jedenaście różnorodnych predyspozycji zawodowych, w tym m.in. zainteresowania społeczne, handlowe, badawcze, komunikacyjne, przedsiębiorcze, mechaniczne, komunikacyjne itp.;
 • W okresie od 1.03. do 31.03. 2016 roku ośrodki aktywizacji zawodowej pozyskały 126 ofert pracy. Propozycję zatrudnienia otrzymało 40 osób, z których 15 zostało zatrudnionych;
 • W marcu 2016 roku w 74 rekonwersyjnych zajęciach szkoleniowych przeprowadzonych w instytucjach i jednostkach wojskowych, wzięło udział 1774 osoby (podczas 61 dyżurów z porad specjalistów skorzystało 265 osób);
 • W marcu 2016 roku z praktyk zawodowych skorzystało 60 osób.

 

marzec20162
Źródło: dane statystyczne COAZ

 

 • W okresie od 1.01. do 31.03.2016 roku ośrodki aktywizacji zawodowej pozyskały 383 oferty pracy. Propozycje zatrudnienia otrzymało 107 osób, z czego 57 zostało zatrudnionych (53%);
 • Z pomocy rekonwersyjnej w postaci przekwalifikowania zawodowego    w pierwszym kwartale 2016 roku skorzystało 731 osób (tyle pozytywnie rozpatrzono wniosków - w tym 214 dotyczyło żołnierzy będących w służbie). W sumie na tę formę pomocy rekonwersyjnej w 2016 roku wydano 1 913 382 zł;

 

marzec20163
Źródło: dane statystyczne COAZ

 

 

WYKRES

przedstawia liczbę wydanych decyzji na przekwalifikowanie zawodowe

 w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku, z podziałem na korpusy.

 

marzec20164

Źródło: dane statystyczne COAZ

 

 • W styczniu, lutym i marcu 2016 roku w 166 rekonwersyjnych zajęciach szkoleniowych, przeprowadzonych w instytucjach i jednostkach wojskowych, wzięło udział 4 878 osób (podczas 162 dyżurów z porad specjalistów skorzystało 735 osób).
 • W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku pracownicy rekonwersji brali udział w 10 przedsięwzięciach o charakterze targów i giełd pracy.
 • W pierwszym kwartale 2016 roku z przekwalifikowania zawodowego skorzystały także uprawnione rodziny wojskowe. Na kursy i szkolenia dla dwóch osób przyznano w sumie 4 206 zł.

Pobierz

REKONWERSJA KADR W LATACH 1989-2015.pdf (1,89 MB)