Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APublikacje

| Autor:

Opracowania dotyczące kobiet

 1. Polska Zbrojna. Przygotowania do igrzysk w Korei
 2. W domu każdy rządzi po trochu
 3. GAZETA POMORSKA 14.12.2012 MIŁOŚĆ W MUNDURZE str. 26 ROMAN LAUDAŃSKI
 4. Ppłk Rosińska - ratownik na polu walki
 5. J. Ziółkowski: Te wspaniałe kobiety”, Wydawnictwo  Adam Marszałek
 6. A. Dębska: Kobieta w mundurze, Wydawnictwo Adam Marszałek
 7. Udział Kobiet w systemie bezpieczeństwa państwa, wyd. DWiPO MON (2003), wydawnictwo pokonferencyjne
 8. Biuletyn Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP - na 5 lat Rady, wyd. DWiPO MON (2004)
 9. Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych, wyd. Departament Społeczno-Wychowawczy MON (2002), wydawnictwo pokonferencyjne
 10. M. Kloczkowski: Kobieta w wojsku. Wyzwania dla wojska i socjologii (2001)
 11. Vademecum Przysposobienia Wojskowego nr 5, wyd. DWiPO MON (2002)
 12. Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, wyd. CBW (2008), wydawnictwo pokonferencyjne
 13. prof. M. Fuszara: Kobiety w polityce, Trio, Warszawa, (2006), s. 35-56, 58-64,
 14. Raporty Narodowe dla Komitetu ds. Kobiet w SZ NATO (2007)
 15. dr A. Graff: Równość w polityce Unii Europejskiej
 16. A. Demińczak: Edukacja kobiet 13) Dyrektywa UE w sprawie dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w edukacji  2006/2135(INI)
 17. Sprawozdanie Komisji Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej i Komisji Regionów - Równość kobiet i mężczyzn - rok 2009 - Bruksela 27.02.2009r. KOM (2009)77
 18. Specyfika służby kobiet na stanowiskach dowódczych i w warunkach szkodliwych dla zdrowia - sprawozdanie z badań - Wojskowe Biuro Badań Społecznych (2010)
 19. A. Czerwińska, Z. Łapniewska, J. Piotrowska: Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce z perspektywy gender, wyd. Fundacja Feminoteka, Warszawa (2010)
 20. red. naukowa dr A. Orzyłowska: Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, wyd. DWiPO (2010)
 21. Kobiety polskie w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych, wyd. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
 22. Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji, wyd. Agencja C4, Warszawa (2010), wydawnictwo pokonferencyjne
 23. B. Czuba: Molestowanie seksualne w wojsku, pismo naukowe wydawane przez MON, rocznik XCII (IV) nr 3/2010 (662), kwartalnik „Bellona"
 24. A. Jagiełło, J. Tondera: Kobieta żołnierz w społeczeństwie informacyjnym, pismo naukowe wydawane przez MON, rocznik XCII (IV) nr 3/2010 (662), kwartalnik „Bellona"
 25. dr hab. R. Kałużny, M. Marian: Kobiety na uczelni Wojsk Lądowych, pismo naukowe wydawane przez MON, rocznik XCII (IV) nr 4/2010 (663), kwartalnik „Bellona"
 26. red. K. Kabzińska: Sylwetki kobiet - żołnierzy, służba Polek na frontach II wojny światowej - 7, wyd. Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Toruń (2003)
 27. E. Zawacka: „Szkice z dziejów wojskowej służby kobiet”, wyd. Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK” w Toruniu, t. III, Toruń (2001 r.)
 28. red. I. Sawicka: Bibliografia wojennej służby kobiet, wyd. CBW, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Warszawa - Toruń (1999)
 29. Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa, Służba kobiet w formacjach mundurowych, bibliografia, Warszawa (2008)
 30. B. Szubińska: Rada ds. kobiet w Siłach Zbrojnych RP w procesie integracji środowiska wojskowego, „Myśl Wojskowa", MON, rocznik LXXXVII (LXII), dodatek specjalny Żołnierz obywatelem w mundurze, Warszawa (wrzesień 2006 r.)
 31. red. M. Tański: Koedukacyjna armia, zagadnienia równości płci dla kadry pedagogicznej szkół wojskowych, wyd. Fundacja „Partners” Polska, Warszawa (2000)

 

Problemy wojskowej służby kobiet
Wojskowa służba kobiet wg opracowań WBBS