Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOdznaka Honorowa i Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

| Autor:

kustosz2

Decyzją Nr 381/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 roku wprowadzono Odznakę Honorową i Medal Pamiątkowy „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”.

Celem wprowadzenia „Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” było uhonorowanie osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. muzea wojskowe) za:

1) działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego;

2) popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych i patriotycznych;

3) współpracę z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego;

4) inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych oraz środowiskach masowego przekazu, w kraju i za granicą;

5) organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Rzeczpospolitej Polskiej i na świecie;

6) opracowywanie wydawnictw związanych z historią Wojska Polskiego;

7) działalność związaną z ochroną zabytków historycznych, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych, dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i teatralnej o tematyce wojskowej;

8) działalność związaną z gromadzeniem znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz materiałów związanych z historią polskiego oręża w instytucjach wojskowych i cywilnych.

Z wnioskiem w sprawie nadania Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” występują do Ministra Obrony Narodowej szefowie instytucji cywilnych i wojskowych poprzez Departament Komunikacji Społecznej MON, przy którym działa Komisja do spraw Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego „Kustosza, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”, zaś ostateczną decyzję o nadaniu ww. odznaki i medalu podejmuje Minister Obrony Narodowej na podstawie wniosku i opinii przedstawionej przez Komisję.

Uhonorowani Odznaką Honorową oraz Medalem Pamiątkowym

„Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”

za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego

oraz inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych,

w kraju i za granicą

Decyzją nr 329/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2007 r. zostali uhonorowani:

- Pan Prezydent Lech KACZYŃSKI,

- gen. bryg. Stanisław NAŁĘCZ-KOMORNICKI,

- Ojciec gen. bryg. Adam Franciszek STUDZIŃSKI OP,

- Ojciec dr hab. Eustachy RAKOCZY ZP,

- Pan Mieczysław STACHIEWICZ,

- Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Decyzją nr 517/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2007 r. zostali uhonorowani:

- ppłk rez. Marian ZACH,

- kmdr. por. dr Sławomir KUDELA,

- Pan Krzysztof RADWAN,

- Pan Krzysztof BARBARSKI,

- Ks. Jose Medina PINTADO,

- Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy AK.

Decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2008 r. zostali uhonorowani:

- Pan Tadeusz JEZIOROWSKI,

- Pan prof. Józef SZANIAWSKI,

- ks. infułat płk Witold KIEDROWSKI,

- mjr dr Wiesław CHŁOPEK,

- kmdr por. Jerzy ŁUBKOWSKI,

- Pan dr Włodzimierz KWAŚNIEWICZ,

- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Szymanowie,

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Decyzją Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2008 r. zostali uhonorowani:

- Pan prof. Zbigniew BRZEZIŃSKI,

- kpt. Tomasz OGRODNICZUK,

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

- Okręt ORP „Błyskawica”,

- Muzeum Powstania Warszawskiego.

Decyzją Nr 337/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008 r. zostali uhonorowani:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Ryszard KACZOROWSKI,

- Ksiądz Michał OSUCH,

- Pan Czesław CYWIŃSKI,

- Pan Jan Józef KASPRZYK,

- Pani Karola SKOWROŃSKA,

- Pan dr Andrzej SUCHCITZ,

- Pan Walter PATER,

- Pan Tomasz OTRĘBSKI,

- Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Decyzją Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. zostali uhonorowani:

- Pan Leszek MALINOWSKI,

- Pan Jerzy PERTKIEWICZ,

- Pan Andrzej SZENAJCH,

- Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie,

- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Decyzją Nr 300/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2009 r. zostali uhonorowani:

- Pani Eugenia MARESCH,

- Pani Kazimiera SZARK,

- Pan Maciej WOJEWODA,

- Pan prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI,

- Sekcja Historyczna Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Decyzją Nr 422/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zostali uhonorowani:

- płk Jose Manuel Guerrero ACOSTA,

- Pan Marek GAJEWSKI,

- Pan Jerzy MAJKA,

- Pan Andrzej ŻUPAŃSKI,

- Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Decyzją Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2010 r. zostali uhonorowani:

- Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek GŁÓDŹ,

- płk w st. spocz. Czesław GAGAJEK,

- płk rez. Tadeusz KRZĄSTEK,

- Pan dr hab. Grzegorz NOWIK,

- Pani Renata WILEWSKA,

- ppłk rez. Ludwik ZALEWSKI,

- płk rez. dr Józef ZIELIŃSKI,

- Związek Powstańców Warszawskich,

- Szwadron Honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego.

Decyzją Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2011 r. zostali uhonorowani:

- gen. bryg. w st. spocz. Stefan BAŁUK,

- ks. kan. Andrzej DMOCHOWSKI,

- Pan Robert GRETZYNGIER,

- Pan Roman MATUSZEWSKI,

- Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- Królewskie Stołeczne Miasto Kraków,

- Miasto Stołeczne Warszawa,

- Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego.

Decyzją Nr 467/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2011 r. zostali uhonorowani:

- mjr. w st. spocz. Zbigniew BANAŚ,

- mjr. rez. Leszek MAĆKOWIAK,

- płk rez. Janusz MICEWSKI,

- Panu Jerzy MISIAK,

- Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Decyzją Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. została uhonorowana:

- Federacja Rodzin Katyńskich.

Decyzją Nr 284/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2012 r. zostali uhonorowani:

- gen. broni. rez. Mieczysław STACHOWIAK,

- mjr w st. spocz. Deonizy MAGADZIO,

- mjr w st. spocz. Zbigniew MAKOWIECKI,

- st. szer. Kamil BORKOWSKI,

- Pan Zdzisław DOMASIK,

- Pan Wojciech MATUSIAK,

- Pan Jacek SZCZEPANSKI,

- Pan Witold WROŃSKI,

- 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego.

Decyzją Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2013 r. zostali uhonorowani:

- kpt. rez. Józef BOCHEŃSKI,

- płk w st. spocz. Czesław CHMIELEWSKI,

- kpt. rez. Józef LEMAŃSKI,

- prof. nadz. dr hab. inż. Zdzisław MAŁECKI,

- dr Wojciech MOŚ,

-  prof. dr hab. Wojciech NARĘBSKI,

- Adam SIKORSKI,

- prof. dr hab. Zbigniew WAWER,

- kmdr por. rez. Józef WĄSIEWSKI,

- Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.