Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AAkty prawne

| Autor:

Pobierz

Decyzja nr 351 MON z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie metodyki szkolenia zolnierzy z przedmiotow Ksztalcenie obywatelskie oraz Profilaktyka i dyscyplina wojskowa.pdf (223,17 KB)
Decyzja nr 374 MON z dnia 15 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Piesni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.pdf (126,77 KB)
Decyzja nr 229 MON z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oreza polskiego.pdf (177,24 KB)
Decyzja nr 393 MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej.pdf (85,72 KB)
Decyzja nr 432 MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia swiat wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (183,33 KB)
Decyzja nr 392 MON z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku sluzbowego Ceremonialu Wojskowego Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (202,84 KB)
Decyzja nr 82 MON z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znakow w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (207,65 KB)
Decyzja nr 212 MON z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.pdf (122,75 KB)
Decyzja nr 394 MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powolania Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Oreznych Ministerstwa Obrony Narodowej.pdf (140,39 KB)
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu uzywania znakow Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (220,35 KB)
Decyzja nr 381 MON z dnia 26 wrzesnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiatkowego Kustosza Tradycji Chwaly i Slawy Oreza Polskiego.pdf (828,7 KB)
Zarzadzenie nr 5 MON z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i okolicznosci stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (160,65 KB)
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie okreslenia innych znakow uzywanych w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (1,45 MB)
Zarzadzenie nr 6 MON z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu uzywania flagi panstwowej z godlem RP przez oddzialy i jednostki Sil Zbrojnych RP.pdf (250,77 KB)